Compassie & Solidariteit
Delen met elkaar

Augustus 2019, Start project “Balance”

Onze vrijwilligers van onze zusterorganisatie Casa Adela bezoeken regelmatig de zieken in de omgeving. Zo ook in Balan, een verlaten mijnstadje, waar nauwelijks werk is, waardoor het merendeel van de volwassen mannen voor werk vaak naar het buitenland is vertrokken. De achtergebleven bevolking, voor het merendeel zieken, de zeer ouderen, de vrouwen en de kinderen, leven in grote armoede.

Een van onze vrijwilligers van Casa Adela, Paraschiva, komt al lang in Balan en heeft frequent contact met de priester van de rooms orthodoxe kerk, Vader Christian. Samen spraken zij vaak over deze schrijnende situatie en hoe Casa Adela en Rebeca Lidwina zouden kunnen helpen.

Op basis hiervan heeft Paraschiva een projectplan opgesteld waarin voor een groep van 20 zeer kansarme jonge kinderen één schooljaar extra wordt gezorgd. In samenwerking met de docenten van de plaatselijke lagere school en met Vader Christian zijn een 20-tal zeer kansarme kinderen uit Balan geselecteerd. Voor het schooljaar 2019-2020 nemen zij deel aan het project.

De doelen van het project zijn:

  • Ontwikkeling en zelfontplooiing stimuleren
  • Kennis maken met een andere wereld
  • Uitstapjes naar musea, kerken, natuurpark of bioscoop
  • Leren weer kind te zijn door te sporten en te spel
  • Een wekelijkse warme maaltijd en dagelijks naar school

Paraschiva, projectcoördinator, werkt samen met de docenten, de priester en andere vrijwilligers. Onder de voorwaarde dat de kinderen naar school gaan, zijn er op zaterdag na school, activiteiten en is er een gemeenschappelijke warme maaltijd. De naschoolse activiteiten houden in: sport en spel, een maandelijkse excursie en natuurlijk is er aandacht voor de kinderen en hun noden en behoeften. Bij aanvang van het project is er voor de kinderen schoolmateriaal geleverd en kleding.

De kinderen komen samen in de ruimte bij de kerk, die door Vader Christian ter beschikking is gesteld en die hij met vrijwilligers eerst voor ons heeft opgeknapt. Binnenkort zal er ook een centrale verwarming zijn aangelegd, zodat het ook in de winters warm is. Met een plaatselijk restaurant is een afspraak gemaakt dat zij wekelijks 20 warme kindermaaltijden leveren, tegen sterk gereduceerd tarief. Denk dan aan iets te drinken, soep en brood, een warm hoofdgerecht, een toetje en fruit. Een van de kinderen van Paraschiva, haar zoon Casian, heeft bestek en servies gedoneerd voor 20 kinderen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Alle knutselwaren en/of speelattributen, worden ter beschikking gesteld door de plaatselijke lagere school.

Wij vertrouwen erop dat met ieders steun, het project volgend schooljaar kunnen continueren of wellicht het aantal kinderen kunnen uitbreiden.

Tags :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *