Compassie & Solidariteit
Delen met elkaar

De stichting bestaat sinds 2015 en ondersteunt een groep vrijwilligers in Roemenië die willen omzien naar anderen die lijden, naar hen die eenzaam en ziek zijn en die niet de zorg krijgen die wij zo gewoon vinden. In 2015 is in Roemenië de Stichting Casa Adela opgericht en de eerste groep van vrijwilligers rond huisarts Rozália gevormd. Deze vrijwillige zorgverleners zien om naar kinderen, volwassenen en ouderen die chronisch of terminaal ziek zijn of in nood verkeren. Gewoon door hen thuis te bezoeken en hen te steunen met wat maar mogelijk en nodig is. Het uiteindelijke doel is om samen een hospice op te zetten, waar terminaal zieken in alle rust kunnen sterven. Maar waar ook aandacht en zorg is voor naaste familieleden en mantelzorgers.

COMPASSIE

Wij hebben mededogen met hen in nood

SOLIDARITEIT

Wij voelen ons verbonden met hun lot

DELEN MET ELKAAR

Wij delen wat wij hebben en bieden tastbare ondersteuning

“Wie zal er om jou huilen als jij sterft?”

Rebecca Lidwina is opgericht door Ventu Martin Martinez (1957), die in haar persoonlijk leven te maken heeft gehad met kanker. Ventu heeft samen met haar man Pieter in de periode 1997 – 2001 in Roemenië gewoond, waar Pieter werkte voor een welzijnsorganisatie. In 2013 besloot Ventu om vrienden in Roemenië te bezoeken in de provincie Harghita. Onderweg naar het gebied bezocht zij in Brașov een hospice, Casa Esperanței. Daar ontmoette zij de wees, Nicolae, een tweejarig jongetje met een hersentumor. Hij was verlaten door zijn ouders en had nog maar twee maanden te leven. Toen Ventu in zijn ogen keek, vormde er zich een heel duidelijke vraag in haar gedachten: “Wie zal er om jou huilen als jij sterft?” Dit raakte haar diep en kon haar niet meer loslaten. Ze vervolgde haar reis naar de plaats Miercurea Ciuc en besloot een notaris te bezoeken om te informeren welke mogelijkheden er waren om een vereniging op te richten, die zorg aan terminale kankerpatiënten zou kunnen geven. Bij terugkeer van haar reis hebben Ventu en Pieter in het hele land gelijkgestemden gevonden, die naast persoonlijke ervaringen, zich ook als mens betrokken voelden bij wat er mogelijk zou kunnen zijn in Roemenië. In Nederland is daarop de stichting Rebecca Lidwina opgericht en vervolgens Casa Adela in Roemenië. Erzsebet, van beroep advocaat was één van de vrouwen van deze groep vrijwilligers in Roemenië en heeft samen met een notaris de oprichtingsakte voor de Casa Adela opgesteld. Zij had kanker en een jaar voordat zij stierf smeekte zij Ventu: “Voer dit project uit en ontwikkel het verder, want we hebben hier onze familie en onze vrienden. Zij zorgen voor ons, maar wij hebben geen goede terminale zorg en geen plek waar wij samen kunnen huilen.”

asfd

Op 7 mei 2014 is Erzsebet gestorven, maar met hetgeen zij heeft nagelaten en met de voortdurende aandacht en ondersteuning van Rebecca Lidwina, zijn de vrijwilligers in Roemenië actief. Dit is niet altijd gemakkelijk in een land dat lang geleefd heeft onder het communisme en dictators. Het is dan ook een uitdaging om ons in te zetten voor hen, de meest kwetsbaren, die onze hulp nodig hebben in Roemenië. Velen zullen nu denken: “Waarom in Roemenië als er ook in Nederland zoveel behoefte is om iets te doen voor de kwetsbaren in de samenleving?” Dan zeggen wij:

“Het is ons overkomen en kwam op ons pad, zonder ernaar te zoeken”

Over de Stichting

 

Doel

De stichting heeft als doel: het steunen van humanitaire projecten in Oost-Europa, met name in Roemenië en de republiek Moldova, in het bijzonder projecten op het terrein van opvang, ouderenzorg en palliatieve zorg, zoals Casa Adela in Miercurea Ciuc; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. fondsenwerving;
b. advisering van lokale organisaties;
c. training van vrijwilligers en medewerkers van lokale organisaties;
d. lobby en belangenbehartiging;
e. voorlichting.

 

Bestuur

Pieter van Abshoven, voorzitter
Pierre van Vliet, penningmeester
Ventu Martin
Rob Vrijenhoek
Ingen Bavelaar, secretaris

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Er zal hoogstens sprake zijn van een onkostenvergoeding. Derhalve kent de stichting geen beloningssysteem.

 

Contact

Postadres: Prins Hendrikstraat 143
2405 AJ Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 – 479446

KvK-nummer 62815490
RSIN 854968507
rekeningnummer bij Triodosbank: NL02 TRIO 0198 1269 64 t.n.v. Stichting Rebeca Lidwina
BIC/SWIFT: TRIONL2U

 

Stichting Rebeca Lidwina is door de belastingdienst vanaf 4 maart 2015 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).