Compassie & Solidariteit
Delen met elkaar

Juni 2020, Getuigschriften uitgereikt aan vrijwilligers

Door het corona virus zijn er de afgelopen maanden in Roemenië veel restricties opgelegd en maar mondjesmaat versoepeld. Momenteel ontvangen wij berichten dat besmettingscijfers oplopen en de ziekenhuisopnamen stijgen. Het is onduidelijk of de scholen e.d. weer open zullen gaan en men vreest voor een tweede lockdown.

Toch is het mogelijk geweest om bij het formele einde van het Balan Kinderproject eind juni jl. aan alle vrijwilligers een getuigschrift uit te reiken. Omdat de plaatselijke kerk ter beschikking werd gesteld om samen te komen, is het mogelijk geweest om  er een feestelijke gebeurtenis van te maken. Men kon  goed afstand van elkaar te houden en onze projectleider Paraschiva heeft elke vrijwilliger  persoonlijk toegesproken en bedankt. Aan een dergelijk getuigschrift wordt in Roemenië veel waarde gehecht en kan helpen  als men bijvoorbeeld op zoek is naar ander werk. Omdat naast de voorzitter van onze zusterorganisatie ook onze arts vrijwilliger – die in het regionale ziekenhuis werkt en daar alom bekend is – dit document heeft ondertekend, kan dit echt  verschil maken. Maar wij hopen natuurlijk ook dat wij bij het vervolg van het project, weer op deze groep vrijwilligers mogen rekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *